İnşaat Ruhsatı Verilirken İstenen Belgeler

1. İkametgah belgesi

2. Tapu

3. Kadastral çap

4. Zemin etüt raporu(Jeolojik-Jeoteknik)

5. Projeler(Mimarı, Statik, Elektrik, Tesisat)

6. Yapı Denetime Tabi ise Yapı Denetim evrakları, değilse geçici müteahhitlik belgesi