ÇİÇEKLİ MAH. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI TEKLİFİ

Arsin İlçesi Çiçekli Mahallesi 635 ada 113 numaralı parselde “Sosyal Tesis Alanı (Yurt)” yapılması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifi Arsin Belediye Meclisi’nin 08.09.2022 tarih ve 281 sayılı kararı ile onaylanmış, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2022 tarih ve 583 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin askı süresi 24.11.2022-24.12.2022 tarihleri arasında olup planı incelemek ve itirazda bulunmak isteyen vatandaşlarımız tapu kayıt belgeleri ile söz konusu tarihlerde Arsin Belediye Başkanlığı’na müracaatta bulunabilirler.

TARİH : 24 Kasım 2022